Публикации

2017

  • Моделирование и краткосрочное прогнозирование инфляции / Ю.Г. Абакумова, С.Ю. Бокова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5: Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія : производственно-практический журнал. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 104-114.
  • Monetary and non-monetary determinants of inflation volatility / С. Ю. Бокова, Ю. Г. Абакумова // Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the Belarusian State University. Economics. – 2017. – № 1. – С. 51-58.
  • Price stability as the target of monetary policy // Фiнансово-eкономiчний та суспiльний свiтовий розвиток: сучасні тренди та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 25 січня 2017 р.) – Київ: НаУКМА, 2017. – с. 11-13.

2016

2015

2013

2012

2011

2010