Сотрудники кафедры международной политической экономии

lemeshtchenko
valevitch
vorobiova
gerasimova
gleba
kovalenko
kogan
korneevec
lavrukhina
rudenkov
tereshkov
astraukh
bordacheva
zarozhnaia
nikonova
petrusevitch
savko
smirnova
chepikov
Tryasunova
dudkin
Титова Ирина Владимировна
titova