Сотрудники кафедры международной политической экономии

lemeshtchenko
valevitch
vorobiova
gerasimova
gleba
kovalenko
kogan
lavrukhina
rudenkov
korneevec
tereshkov
shalupaeva
astraukh
bordacheva
zarozhnaia
nikonova
petrusevitch
savko
smirnova
chepikov
Tryasunova
dudkin
Титова Ирина Владимировна
titova